INFORMAȚII ECHIVALAREA STUDIILOR
ȘI APOSTILAREA DIPLOMELOR

ECHIVALAREA STUDIILOR ABSOLVITE ÎN AFARA ROMÂNIEI

Pentru echivalarea studiilor realizate intr-o alta tara la sistemul de invatamant din Romania sunt necesari urmatorii pasi:

 1. Deplasare la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
  (Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, București).
 2. Cerere.
 3. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:
  • Copie, dacă actul de studii este în limba
   română/engleză/franceză/spaniolă/italiană.
  • Copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine.
 4. Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau orice alt document de studiu care să evidențieze parcursul școlar, în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau dacă domeniul de studii nu este menționat pe diplomă:
  • Copie, dacă actul de studii este în limba
   română/engleză/franceză/spaniolă/italiană.
  • Copie și traducere legalizată în limba română pentru celelalte limbi străine.
 5. Alte documente relevante, dacă este cazul.
 6. Copie după pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate, dovada schimbării numelui (dacă este cazul).
 7. Taxa de evaluare de 50 de lei.

Taxele pot fi achitate în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 și 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată/Mandat Poștal/Virament bancar, menționând contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ


Apostilarea unei diplome de absolvire este un proces prin care se atestă autenticitatea semnăturilor și a ștampilelor de pe documentele oficiale emise de o instituție de învățământ. 

Această procedură are ca scop recunoașterea internațională a diplomei in statele semnatare ale Convenției de la Haga din 1961, facilitând utilizarea acesteia în afara țării în care a fost emisă.

Autorizatie ANC - Beauty Class

APOSTILAREA DIPLOMEI DE ABSOLVIRE

Pentru apostilarea unei diplome de absolvire emise de un furnizor de formare profesională a adulților, acreditat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare București, este necesar să urmezi următorii pași:

1.

Ridică Certificatul de Absolvire și Suplimentul aferent de la furnizorul de formare la care ai absolvit cursul.

2.

Cu Certificatul de Absolvire și Suplimentul, prezintă-te la Comisia de Autorizare București

(str. Ion Câmpineanu nr. 20, et. 4, cam. 12, lângă hotelul Novotel de pe Calea Victoriei).

3.

Completează o cerere pentru obținerea unei ștampile și semnătura directorului, în vederea eliberării apostilei. Sunt necesare Certificatul de Absolvire, Suplimentul și cartea de identitate, toate în original.

4.

După ce ai obținut cererea semnată și ștampilată (de obicei nu se obține în aceeași zi), mergi la Prefectura București, unde se eliberează apostila (se percepe o taxă).

Detalii AICI despre programul și relația cu publicul la Prefectura București.

BEAUTYCLASSES.RO